ทำหน้าที่วิทยากร อบรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อนแต่งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง 3 กันยายน 2563 จำนวนรูป 4 รูป
(8 กันยายน 2563) ร่วมอบรมการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา ด้วยกระบวนการคิด Design Thinki จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง 8 กันยายน 2563 จำนวนรูป 3 รูป
ลุ่มนิสิตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาจัดกิจกรรมนันทนาการ ให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติ มอบของขวัญและมอบหนังสือเข้าห้ จำนวนเข้าชม 423 ครั้ง 8 พฤศจิกายน 2560 จำนวนรูป 0 รูป
นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาแทปไลน์ โดยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัด (แทปไลน์) ณ หอประชุมอำเภอเสาไห้ จำนวนเข้าชม 280 ครั้ง 23 มิถุนายน 2560 จำนวนรูป 0 รูป