กิจกรรม : นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาแทปไลน์ โดยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัด (แทปไลน์) ณ หอประชุมอำเภอเสาไห้  
 

Share On Facebook

 
  วันที่ : 23 มิถุนายน 2560  
  รายละเอียด : นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาแทปไลน์ โดยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัด (แทปไลน์) ณ หอประชุมอำเภอเสาไห้