กิจกรรม : โรงเรียนประกาศ Kick off นับถอยหลังสู่การประเมินผลการอ่านออกเขียนในชั้นป.๑ การสอบ NT ป.๓ และการสอบ O-Net ในชั้นป.๖ เพื่อใ  
 

Share On Facebook

 
  วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560  
  รายละเอียด : โรงเรียนประกาศ Kick off นับถอยหลังสู่การประเมินผลการอ่านออกเขียนในชั้นป.๑ การสอบ NT ป.๓ และการสอบ O-Net ในชั้นป.๖ เพื่อให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญในการประเมินครั้งนี้