กิจกรรม : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเสาไห้  
 

Share On Facebook

 
  วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2560  
  รายละเอียด : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเสาไห้