กิจกรรม : ลุ่มนิสิตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาจัดกิจกรรมนันทนาการ ให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติ มอบของขวัญและมอบหนังสือเข้าห้  
 

Share On Facebook

 
  วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2560  
  รายละเอียด : เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กลุ่มนิสิตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาจัดกิจกรรมนันทนาการ ให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติ มอบของขวัญและมอบหนังสือเข้าห้องสมุดจำนวน ๖,๗๖๗ เล่ม ตามโครงการ Give to be Given ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณอาจารย์และนิสิตแพทยศาสตร์ จุฬาลง