กิจกรรม : โรงเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทงโดยให้นักเรียนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ  
 

Share On Facebook

 
  วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2560  
  รายละเอียด : โรงเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทงโดยให้นักเรียนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ