กิจกรรม : ผู้บริหารและคณะครูร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และุการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ โดยโรงเรียนวัดตะเฆ่ฯได้รับรางว  
 

Share On Facebook

 
  วันที่ : 30 กันยายน 2560  
  รายละเอียด : ผู้บริหารและคณะครูร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และุการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ โดยโรงเรียนวัดตะเฆ่ฯได้รับรางวัลนักเรียนชั้นป. ๑ ปลอดนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ รางวัลคะแนนการสอบ NT, O-NET เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ