เลือกวิชาและหน่วยการเรียนรู้
 
 
เลือกวิชาแบบเลือกตอบคำถาม
ลำดับ
ชื่อวิชา
เข้าสอบ
1
อาเซียนศึกษา
เลือกวิชา
2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เลือกวิชา
3
สุขศึกษา
เลือกวิชา
4
ภาษาอังกฤษ
เลือกวิชา
5
ดนตรีและศิลปะ
เลือกวิชา
6
สังคมศึกษา
เลือกวิชา
7
คณิตศาสตร์
เลือกวิชา
8
วิทยาศาสตร์
เลือกวิชา
9
ภาษาไทย
เลือกวิชา

Total 9 Record : 1 Page : 1