แบบทดสอบการอ่าน พื้นฐาน

 

 

ข้อ 1.

ถูก
ผิด


ข้อ 2.

ถูก
ผิด


ข้อ 3.

ถูก
ผิด


ข้อ 4.

ถูก
ผิด


ข้อ 5.

ถูก
ผิด


ข้อ 6.

ถูก
ผิด


ข้อ 7.

ถูก
ผิด


ข้อ 8.

ถูก
ผิด


ข้อ 9.

ถูก
ผิด


ข้อ 10.

ถูก
ผิด


รหัส std 159