แบบทดสอบการอ่าน พื้นฐาน สำหรับคนที่เริ่มอ่านได้

 

 

ข้อ 1.

ถูก
ผิด


ข้อ 2.

ถูก
ผิด


ข้อ 3.

ถูก
ผิด


ข้อ 4.

ถูก
ผิด


ข้อ 5.

ถูก
ผิด


ข้อ 6.

ถูก
ผิด


ข้อ 7.

ถูก
ผิด


ข้อ 8.

ถูก
ผิด


ข้อ 9.

ถูก
ผิด


ข้อ 10.

ถูก
ผิด


ข้อ 11.

ถูก
ผิด


ข้อ 12.

ถูก
ผิด


ข้อ 13.

ถูก
ผิด


ข้อ 14.

ถูก
ผิด


ข้อ 15.

ถูก
ผิด


รหัส std 159