แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

ข้อ 1. เก้าอี้

ข้อ 2. กระป๋อง

ข้อ 3. กอด

ข้อ 4. กระต่าย

ข้อ 5. ขาว

ข้อ 6. กอด

ข้อ 7. ขวา

ข้อ 8. กะละมัง

ข้อ 9. ขน

ข้อ 10. ก่อน

ข้อ 11. ข้าง

ข้อ 12. ขาด

ข้อ 13. กบ

ถูก
ผิด


ข้อ 14. เก่ง

ข้อ 15. ก้ม

รหัส std 159