แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

 

ข้อ 1. จำปา

ข้อ 2. กระถาง

ข้อ 3. เคี้ยว

ข้อ 4. เข่ง

ข้อ 5. กิริยา

ข้อ 6. คง

ข้อ 7. โง่

ข้อ 8. คาด

ข้อ 9. ขำ

ข้อ 10. กด

ข้อ 11. โกน

ข้อ 12. เขียว

ข้อ 13. เขี่ย

ข้อ 14. จ่าย

ข้อ 15. ครู่

รหัส std 159