แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

ข้อ 1. ถัก

ถูก
ผิด


ข้อ 2. ป้อน

ถูก
ผิด


ข้อ 3. แถม

ถูก
ผิด


ข้อ 4. ใบ้

ถูก
ผิด


ข้อ 5. ประเคน

ถูก
ผิด


ข้อ 6. จง

ถูก
ผิด


ข้อ 7. ทวด

ถูก
ผิด


ข้อ 8. เกะกะ

ถูก
ผิด


ข้อ 9. บูด

ถูก
ผิด


ข้อ 10. ภาระ

ถูก
ผิด


ข้อ 11. เมาะ

ถูก
ผิด


ข้อ 12. นุ่น

ถูก
ผิด


ข้อ 13. กระแต

ถูก
ผิด


ข้อ 14. ก่าย

ถูก
ผิด


ข้อ 15. โยก

ถูก
ผิด


รหัส std 159