แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

ข้อ 1. บังเอิญ

ถูก
ผิด


ข้อ 2. ชาวญี่ปุ่น

ถูก
ผิด


ข้อ 3. ขบ

ถูก
ผิด


ข้อ 4. งูกินหาง

ถูก
ผิด


ข้อ 5. กรุงรัตนโกสินทร์

ถูก
ผิด


ข้อ 6. เกื้อกูล

ถูก
ผิด


ข้อ 7. น้ำกรด

ถูก
ผิด


ข้อ 8. เทศกาล

ถูก
ผิด


ข้อ 9. ดำนา

ถูก
ผิด


ข้อ 10. งุนงง

ถูก
ผิด


ข้อ 11. ความเป็นอยู่

ถูก
ผิด


ข้อ 12. ทรัพย์

ถูก
ผิด


ข้อ 13. คัน

ถูก
ผิด


ข้อ 14. งูกินหาง

ถูก
ผิด


ข้อ 15. กระสับกระส่าย

ถูก
ผิด


รหัส std 159