แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

 

ข้อ 1. กระโดน

ข้อ 2. กระดาษ

ข้อ 3. กรรมสิทธิ์

ข้อ 4. กังหัน

ข้อ 5. กริ้ว

ข้อ 6. กระต่ายตื่นตูม

ข้อ 7. กบเลือกนาย

ข้อ 8. แก้วสารพัดนึก

ข้อ 9. กฎหมาย

ข้อ 10. กษัตริย์

ข้อ 11. กล้า

ข้อ 12. กระเพื่อม

ข้อ 13. กระเปาะ

ข้อ 14. กิ้งกาได้ทอง

ข้อ 15. กะพริบ

รหัส std 159