แบบทดสอบการบวก 5 ข้อ

 


ข้อ 1. 2 + 2 =
ข้อ 2. 1 + 1 =รหัส std 159