การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เว็บ ผอ.ชยพล คชขันธ์ โรงเรียนวัดตะเฆ่ ฯ
   
 
 
     ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยากรอบรมลูกเสือสามัญ ( BTC)
 ผู้เข้่าชม 199 ครั้ง

                                             

วิทยากร อบรมครูผู้ช่วย รุ่นที่1/2564 รายวิชาการใช้ทักษะภาษาและเทคโนโลยี สำหรับการจัดการสอน
 ผู้เข้่าชม 201 ครั้ง

                                             

ทำหน้าที่วิทยากร อบรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อนแต่งให้ดำรงตำแหน่ง
 ผู้เข้่าชม 261 ครั้ง

                                             

(8 กันยายน 2563) ร่วมอบรมการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา ด้วยกระบวนการคิด Design Thinki
 ผู้เข้่าชม 251 ครั้ง

                                             

© Copyright ChayapholDB 2020 www.chayapholdb.com  Admin เข้าสู่ระบบ