ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 181 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 สพป.สระบุรี เขต 1 งานงบประมาณ View
4
คำสั่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 2566 วิชาการ View
6
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center งานบริหารบุคคล View
8
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกำลังพลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 งานบริหารบุคคล View
10
หนังสือขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ราชบุรี งานบริหารบุคคล View
12
แผนปฏิบัติการ2565 รร หนองโนใต้ งานงบประมาณ View
14
คู่มือคลังสื่อ www.srb.go.th/library งานบริหารงานทั่วไป View
16
การสอนใน 50 นาที infographic PA View
18
5w1h เทคนิคการสอน View
20
ประการผลการปฏิบัติงานดีเด่น PA เอกสาร คู่มือ PA View
22
ผอ สพท แต่งตั้งข้าราชการบำนาญ ไม่ได้ รวมคำถาม? PA View
24
การยื่นขอเลื่อนวิทฐานะ ยื่นภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูสายบัว infographic PA View
26
การบันทึกผลคะแนน PA3 สิ้นสุดวันไหน ครูสายบัว infographic PA View
28
ครูเกษียณ ต.ค โรงเรียนจำหน่ายออกได้เลย ครูสายบัว infographic PA View
30
8 รูปแบบการสอน Active Learning infographic PA View
32
กรรมการประเมิน PA เป็นใครบ้าง infographic PA View
34
การยื่นในระบบ DPA ภาคเรียนละครั้ง เพจครูภู infographic PA View
36
การกรอก ผิดพลาดในระบบ นับวันกด Submit ครูสายบัว infographic PA View
38
ผลลัพธ์ที่เกิดจาการสอน 3 file ดร.เชษฐา ค้าคล่อง infographic PA View
40
ผลลัพธ์ที่เกิดจาการสอน ดร.เชษฐา ค้าคล่อง infographic PA View

Total 181 Record : 10 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
11
เมื่อวาน
27
เดือนนี้
63
เดือนที่แล้ว Month
614
Year
677