ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 105 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบวัดผลและประเมิลผลการเรียน วิชาการ View
4
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดการเรียนonsite ภาคเรียนที่1/2565 วิชาการ View
6
คำสั่งอบรมโครงการอนามัย อบตหนองโนใต้ งานบริหารงานทั่วไป View
8
คำสั่งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 งานบริหารงานทั่วไป View
10
ขอใช้สถานที่วัดประชุมผู้ปกครอง งานบริหารงานทั่วไป View
12
คำสั่งคณะกรรมการรับ จ่ายเงิน เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 2565 งานงบประมาณ View
14
ตัวอย่าง บันทึกการสอนแทน 2565 วิชาการ View
16
แต่งตั้งครูสอนประจำชั้นและครูประจำวิชา งานบริหารบุคคล View
18
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษ งานบริหารบุคคล View
20
จุดเน้นและนโยบายสพฐ2564 วิชาการ View
22
คำสั่งมจร แต่งตั้งคณะทำงานผลิตชุดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแบบonhand วิชาการ View
24
ตัวอย่างรายงานการอบรมครูวราวุฒิ งานบริหารบุคคล View
26
รายงานอบรมครูกมลพร งานบริหารบุคคล View
28
การนิเทศครูวราวุฒิ และแผนการสอน 24 มค2565 วิชาการ View
30
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร งานบริหารบุคคล View
32
ใบประกาศOnet2563เพิ่่มขึ้นร้อย3 วิชาการ View
34
แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงพัสดุ2564 งานงบประมาณ View
36
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 คำสั่งส่วนตัว View
38
ประกาศยกเลิกการสอบOnet 15 กันยายน 2564 วิชาการ View
40
การกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู งานบริหารบุคคล View

Total 105 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
8
เมื่อวาน
11
เดือนนี้
169
เดือนที่แล้ว Month
259
Year
1,224