ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 คำสั่งส่วนตัว View
4
ประกาศยกเลิกการสอบOnet 15 กันยายน 2564 วิชาการ View
6
การกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู งานบริหารบุคคล View
8
tv เสาอากาศ digital ความรู้ใหม่ View
10
ตรวจสอบพัสดุประจำปี2564 งานงบประมาณ View
12
หนังสือเชิญวิทยากร DLTV 2564 งานวิทยากร คำสั่งและใบประกาศ View
14
เขียนรับรองครูดีในดวงใจครูอิ่ม หนังสืออื่นๆ View
16
คลังสื่อการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล คำสั่งเขต View
18
แจ้งผลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม2564 วิชาการ View
20
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานงบประมาณ View
22
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานงบประมาณ View
24
ประกาศโรงเรียนปลอดบุหรี่ 64 งานบริหารงานทั่วไป View
26
คำสั่งหัวหน้าหน่วยพัสดุ64 งานงบประมาณ View
28
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ 64 รร.หนองโนใต้ งานบริหารบุคคล View
30
โครงสร้าวเวลาเรียน หนองโนใต้64 วิชาการ View
32
แต่งตั้งครูเวรประจำวัน รร.หนองโนใต้ งานบริหารบุคคล View
34
ของบประมาณสนับสนุนอบต.ห้องคอมพิวเตอร์ 2564 งานงบประมาณ View
36
การสรุปโครงการรรชุมชนหนองโนใต้2563 งานงบประมาณ View
38
จัดทำรายงานการประเมินตนเองsar 2563 งานงบประมาณ View
40
คำสั่งมอบหมายแผนปฏิบัติการโรงเรียน2564 งานงบประมาณ View

Total 88 Record : 5 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
5
เมื่อวาน
9
เดือนนี้
203
เดือนที่แล้ว Month
155
Year
1,650