ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานงบประมาณ View
4
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานงบประมาณ View
6
ประกาศโรงเรียนปลอดบุหรี่ 64 งานบริหารงานทั่วไป View
8
คำสั่งหัวหน้าหน่วยพัสดุ64 งานงบประมาณ View
10
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ 64 รร.หนองโนใต้ งานบริหารบุคคล View
12
โครงสร้าวเวลาเรียน หนองโนใต้64 วิชาการ View
14
แต่งตั้งครูเวรประจำวัน รร.หนองโนใต้ งานบริหารบุคคล View
16
ของบประมาณสนับสนุนอบต.ห้องคอมพิวเตอร์ 2564 งานงบประมาณ View
18
การสรุปโครงการรรชุมชนหนองโนใต้2563 งานงบประมาณ View
20
จัดทำรายงานการประเมินตนเองsar 2563 งานงบประมาณ View
22
คำสั่งมอบหมายแผนปฏิบัติการโรงเรียน2564 งานงบประมาณ View
24
การจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ IC3 งานงบประมาณ View
26
ประกาศผลความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ Obec Awards ครั้งที่ 10 2563 สพปสระบุรี เขต 1 วิชาการ View
28
คำสั่งสภานักเรียน63หนองโนใต้ งานบริหารงานทั่วไป View
30
รายงานผลโครงการอาหารกลางวัน63อบต.หนองโน งานงบประมาณ View
32
คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วิชาการ View
34
ระเบียบ2563การพานักเรียนออกนอกสถานที่ งานบริหารงานทั่วไป View
36
ระเบียบ2562การพานักเรียนออกนอกสถานที่ งานบริหารงานทั่วไป View
38
ระเบียบการลา งานบริหารบุคคล View
40
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง งานงบประมาณ View

Total 79 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
6
เมื่อวาน
8
เดือนนี้
155
เดือนที่แล้ว Month
215
Year
555