การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เว็บ ผอ.ชยพล คชขันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้
   
 
 
     ภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม

(26 ตค 65 )เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลข
 ผู้เข้่าชม 708 ครั้ง

                                             

เข้ารับการอบรมผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพฯ รุ่นที่ 1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตราฐาน สสวท ด้วยระบบ
 ผู้เข้่าชม 1280 ครั้ง

                                             

คณะ ICT อบรม live zoom
 ผู้เข้่าชม 1330 ครั้ง

                                             

วิทยากรอบรมลูกเสือสามัญ ( BTC)
 ผู้เข้่าชม 1541 ครั้ง

                                             

© Copyright ChayapholDB 2020 ผอ.ชยพล คชขันธ์  Admin เข้าสู่ระบบ