ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
ประกาศผลความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ Obec Awards ครั้งที่ 10 2563 สพปสระบุรี เขต 1 วิชาการ View
4
คำสั่งสภานักเรียน63หนองโนใต้ งานบริหารงานทั่วไป View
6
รายงานผลโครงการอาหารกลางวัน63อบต.หนองโน งานงบประมาณ View
8
คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วิชาการ View
10
ระเบียบ2563การพานักเรียนออกนอกสถานที่ งานบริหารงานทั่วไป View
12
ระเบียบ2562การพานักเรียนออกนอกสถานที่ งานบริหารงานทั่วไป View
14
ระเบียบการลา งานบริหารบุคคล View
16
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง งานงบประมาณ View
18
การบริหารงานเชิงกลยุทธิ์ วิชาการ View
20
IQA 2019 คู่มือ งานบริหารงานทั่วไป View
22
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา2560 58/2560 งานบริหารบุคคล View
24
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวน PLC 51/2560 งานบริหารบุคคล View
26
แต่งตั้งคณะครูประจำชั้น / ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 38/2560 งานบริหารบุคคล View
28
โครงการบรรพชาอุปสมทบทำดีเพื่อพ่อ ประเมินผอ 1 ปี View
30
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประเมินผอ 1 ปี View
32
ขอคัดทร 14 จากอำเภอเสาไห้ ประเมินผอ 1 ปี View
34
ปรับปรุงสนามปูน หน้าอาคารเรียน ประเมินผอ 1 ปี View
36
ขอรับการสนับสนุนกระเบื้องโสสุโก้ ประเมินผอ 1 ปี View
38
การนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ส่งเขต งานบริหารงานทั่วไป View
40
ส่งบันทึกการนิเทศศน งานบริหารงานทั่วไป View

Total 127 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
1
เมื่อวาน
9
เดือนนี้
162
เดือนที่แล้ว Month
265
Year
2,018