ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 217 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
การเขียนแผนและการอัดคลิปการสอน infographic PA View
4
ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังแต่ละวิทยฐานะ infographic PA View
6
PA สู่การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้เรียน ครูโสธญา แสนเมือง สพป.ขอนแก่น PA เอกสาร คู่มือ PA View
8
ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล PA เอกสาร คู่มือ PA View
10
การพัฒนาวิชาชีพครูและระบบวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. PA เอกสาร คู่มือ PA View
12
ว23 /2564 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PA เอกสาร คู่มือ PA View
14
การลดเวลาการทำวิทยะฐานะ ว4 / 2564 infographic PA View
16
Q&A รวมคำถาม 1 รวมคำถาม? PA View
18
คู่มือระบบ DPA ฟังก์ชันการทางานในระบบ DPA PA เอกสาร คู่มือ PA View
20
คู่มือ ว10 ผู้บริหารสถานศึกษา PA เอกสาร คู่มือ PA View
22
คู่มือ ว9 ครู PA เอกสาร คู่มือ PA View
24
ว31.2565 กำหนดรายวิชา PA เอกสาร คู่มือ PA View
26
12.คู่มือการตรวจประเมินและช่วยเหลือนร งานบริหารงานทั่วไป View
28
คู่มือการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการ งานบริหารงานทั่วไป View
30
บทที่ ๓ จรรยาบรรณวิชาชีพครู งานบริหารบุคคล View
32
คู่มือการประเมิน ITA Online สพท. 2565 งานบริหารงานทั่วไป View
34
บทที่ ๒ คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครู งานบริหารบุคคล View
36
บทที่ ๑ วินัยและการรักษาวินัย งานบริหารบุคคล View
38
ระบบดูแล 65 วิชาการ View
40
ครูต้นแบบ 65 วิชาการ View

Total 217 Record : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
1
เมื่อวาน
4
เดือนนี้
174
เดือนที่แล้ว Month
366
Year
2,780