ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วิชาการ View
4
ระเบียบ2563การพานักเรียนออกนอกสถานที่ งานบริหารงานทั่วไป View
6
ระเบียบ2562การพานักเรียนออกนอกสถานที่ งานบริหารงานทั่วไป View
8
ระเบียบการลา งานบริหารบุคคล View
10
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง งานงบประมาณ View
12
การบริหารงานเชิงกลยุทธิ์ วิชาการ View
14
IQA 2019 คู่มือ งานบริหารงานทั่วไป View
16
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา2560 58/2560 งานบริหารบุคคล View
18
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวน PLC 51/2560 งานบริหารบุคคล View
20
แต่งตั้งคณะครูประจำชั้น / ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 38/2560 งานบริหารบุคคล View
22
โครงการบรรพชาอุปสมทบทำดีเพื่อพ่อ ประเมินผอ 1 ปี View
24
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประเมินผอ 1 ปี View
26
ขอคัดทร 14 จากอำเภอเสาไห้ ประเมินผอ 1 ปี View
28
ปรับปรุงสนามปูน หน้าอาคารเรียน ประเมินผอ 1 ปี View
30
ขอรับการสนับสนุนกระเบื้องโสสุโก้ ประเมินผอ 1 ปี View
32
การนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ส่งเขต งานบริหารงานทั่วไป View
34
ส่งบันทึกการนิเทศศน งานบริหารงานทั่วไป View
36
แจ้งผลการตรวจวุฒิทางการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป View
38
ขอสนับสนุนอินเตอร์เน็ต ประเมินผอ 1 ปี View
40
ขอสนับสนุนไม้ระแนงสังเคราะห์ ประเมินผอ 1 ปี View

Total 84 Record : 5 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
4
เมื่อวาน
7
เดือนนี้
83
เดือนที่แล้ว Month
213
Year
1,187