ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 วิชาการ View
4
การรื้ออาคารเรียนหนองโนใต้ 2565 งานบริหารงานทั่วไป View
6
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบวัดผลและประเมิลผลการเรียน วิชาการ View
8
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดการเรียนonsite ภาคเรียนที่1/2565 วิชาการ View
10
คำสั่งอบรมโครงการอนามัย อบตหนองโนใต้ งานบริหารงานทั่วไป View
12
คำสั่งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 งานบริหารงานทั่วไป View
14
ขอใช้สถานที่วัดประชุมผู้ปกครอง งานบริหารงานทั่วไป View
16
คำสั่งคณะกรรมการรับ จ่ายเงิน เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 2565 งานงบประมาณ View
18
ตัวอย่าง บันทึกการสอนแทน 2565 วิชาการ View
20
แต่งตั้งครูสอนประจำชั้นและครูประจำวิชา งานบริหารบุคคล View
22
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษ งานบริหารบุคคล View
24
จุดเน้นและนโยบายสพฐ2564 วิชาการ View
26
คำสั่งมจร แต่งตั้งคณะทำงานผลิตชุดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแบบonhand วิชาการ View
28
ตัวอย่างรายงานการอบรมครูวราวุฒิ งานบริหารบุคคล View
30
รายงานอบรมครูกมลพร งานบริหารบุคคล View
32
การนิเทศครูวราวุฒิ และแผนการสอน 24 มค2565 วิชาการ View
34
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร งานบริหารบุคคล View
36
ใบประกาศOnet2563เพิ่่มขึ้นร้อย3 วิชาการ View
38
แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงพัสดุ2564 งานงบประมาณ View
40
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 คำสั่งส่วนตัว View

Total 127 Record : 7 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
1
เมื่อวาน
9
เดือนนี้
162
เดือนที่แล้ว Month
265
Year
2,018