ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
การบริหารงานเชิงกลยุทธิ์ วิชาการ View
4
IQA 2019 คู่มือ งานบริหารงานทั่วไป View
6
แต่งตั้งคณะกรรมการพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา2560 58/2560 งานบริหารบุคคล View
8
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวน PLC 51/2560 งานบริหารบุคคล View
10
แต่งตั้งคณะครูประจำชั้น / ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ 38/2560 งานบริหารบุคคล View
12
โครงการบรรพชาอุปสมทบทำดีเพื่อพ่อ ประเมินผอ 1 ปี View
14
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประเมินผอ 1 ปี View
16
ขอคัดทร 14 จากอำเภอเสาไห้ ประเมินผอ 1 ปี View
18
ปรับปรุงสนามปูน หน้าอาคารเรียน ประเมินผอ 1 ปี View
20
ขอรับการสนับสนุนกระเบื้องโสสุโก้ ประเมินผอ 1 ปี View
22
การนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ส่งเขต งานบริหารงานทั่วไป View
24
ส่งบันทึกการนิเทศศน งานบริหารงานทั่วไป View
26
แจ้งผลการตรวจวุฒิทางการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป View
28
ขอสนับสนุนอินเตอร์เน็ต ประเมินผอ 1 ปี View
30
ขอสนับสนุนไม้ระแนงสังเคราะห์ ประเมินผอ 1 ปี View
32
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 17/2560 ประเมินผอ 1 ปี View
34
หนังสือเชิญผ้าป่า ประเมินผอ 1 ปี View
36
หนังสือขึ้นทะเบียนราชพัสดุ งานบริหารงานทั่วไป View
38
คณะกรรมการทำลายหนังสือ60 งานบริหารงานทั่วไป View
40
แจ้งผู้ปกครองมารับจักรยาน งานบริหารงานทั่วไป View

Total 79 Record : 4 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
7
เมื่อวาน
8
เดือนนี้
155
เดือนที่แล้ว Month
215
Year
555