ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
ประกาศยกเลิกการสอบOnet 15 กันยายน 2564 วิชาการ View
4
การกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู งานบริหารบุคคล View
6
tv เสาอากาศ digital ความรู้ใหม่ View
8
ตรวจสอบพัสดุประจำปี2564 งานงบประมาณ View
10
หนังสือเชิญวิทยากร DLTV 2564 งานวิทยากร คำสั่งและใบประกาศ View
12
เขียนรับรองครูดีในดวงใจครูอิ่ม หนังสืออื่นๆ View
14
คลังสื่อการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล คำสั่งเขต View
16
แจ้งผลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม2564 วิชาการ View
18
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานงบประมาณ View
20
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานงบประมาณ View
22
ประกาศโรงเรียนปลอดบุหรี่ 64 งานบริหารงานทั่วไป View
24
คำสั่งหัวหน้าหน่วยพัสดุ64 งานงบประมาณ View
26
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ 64 รร.หนองโนใต้ งานบริหารบุคคล View
28
โครงสร้าวเวลาเรียน หนองโนใต้64 วิชาการ View
30
แต่งตั้งครูเวรประจำวัน รร.หนองโนใต้ งานบริหารบุคคล View
32
ของบประมาณสนับสนุนอบต.ห้องคอมพิวเตอร์ 2564 งานงบประมาณ View
34
การสรุปโครงการรรชุมชนหนองโนใต้2563 งานงบประมาณ View
36
จัดทำรายงานการประเมินตนเองsar 2563 งานงบประมาณ View
38
คำสั่งมอบหมายแผนปฏิบัติการโรงเรียน2564 งานงบประมาณ View
40
การจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ IC3 งานงบประมาณ View

Total 127 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
1
เมื่อวาน
9
เดือนนี้
162
เดือนที่แล้ว Month
265
Year
2,018