ค้นหาเอกสาร :
แสดงข้อมูลเอกสาร ทั้งหมด 217 รายการ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
รายการหลัก
[View]
2
แนวปฏิบัติพิธีถวายถวายบังคมพระบรมราชานุ งานบริหารงานทั่วไป View
4
แนวปฏิบัติพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวั งานบริหารงานทั่วไป View
6
บทที่ ๒ คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครู งานบริหารบุคคล View
8
ทที่ ๓ จรรยาบรรณวิชาชีพครู งานบริหารบุคคล View
10
แนวปฏิบัติพิธีถวายถวายบังคมพระบรมราชานุ ลูกเสือ View
12
แนวปฏิบัติพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ View
14
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการใช้ ระบบ Content center ฯ คำสั่งส่วนตัว View
16
ขอคววามอนุเคราะห์เชิญเป็นวิทยากร 2565 คำสั่งส่วนตัว View
18
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 2565 งานงบประมาณ View
20
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการประกอบอาหาร 2565 งานงบประมาณ View
22
แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 วิชาการ View
24
การรื้ออาคารเรียนหนองโนใต้ 2565 งานบริหารงานทั่วไป View
26
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบวัดผลและประเมิลผลการเรียน วิชาการ View
28
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมห้องเรียนก่อนเปิดการเรียนonsite ภาคเรียนที่1/2565 วิชาการ View
30
คำสั่งอบรมโครงการอนามัย อบตหนองโนใต้ งานบริหารงานทั่วไป View
32
คำสั่งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 งานบริหารงานทั่วไป View
34
ขอใช้สถานที่วัดประชุมผู้ปกครอง งานบริหารงานทั่วไป View
36
คำสั่งคณะกรรมการรับ จ่ายเงิน เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 2565 งานงบประมาณ View
38
ตัวอย่าง บันทึกการสอนแทน 2565 วิชาการ View
40
แต่งตั้งครูสอนประจำชั้นและครูประจำวิชา งานบริหารบุคคล View

Total 217 Record : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
 
   
Counter
สถิติ
วันนี้
1
เมื่อวาน
4
เดือนนี้
174
เดือนที่แล้ว Month
366
Year
2,780