เพิ่มข้อมูลนักเรียน
ชื่อ
สกุล
ชั้น
รหัสประจำตัวประชาชน
วันเดือนปีเดือน ใส่ วันเดือนปี เช่น 12052545
ชื่อเล่น
รูปภาพ