เพิ่มข้อสอบการบวก
1
                
2
ชั้น
  กำหนดความหลักการบวกตามชั้นเอง